Rady Osiedli

Jednostki pomocnicze miasta to najniższy,  poziom samorządu  w Mieście.
Ich byt został określony w Ustawie o Samorządzie, a forma i możliwości działalności w statutach miast.

W Łodzi po reformie systemu rad osiedli w III kadencji Rady Miejskiej działa ich 36.
Radnych wybieramy na czteroletnie kadencje w powszechnych wyborach. Ostatnie miały miejsce w Łodzi na koniec listopada 2010 roku, gdzie odbywały się równolegle do samorządowych.
W zależności od wielkości i liczby mieszkańców danego osiedla wybieranych jest 15 (np. Rada Osiedla Wiskitno) lub 21 radnych (np. Rada Osiedla Ruda) w organizowanych wyborach
Z założenia administracyjne osiedla miały być w dużym uproszczeniu  gminami w okrojonej formie. Obecnie ich rola skupia się jednak przede wszystkim na opiniowaniu działań miasta i prowadzeniu konsultacji społecznych.
Możemy wyróżnić dwa organy Jednostki pomocniej Miasta, czyli Radę Osiedla – organ uchwałodawczy, a także organ wykonawczy, czyli Zarząd Osiedla. Osiedlowi Radni wybierają spośród siebie : Przewodniczącego, jego zastępcę oraz członków zarządu w liczbie od 3 do maksymalnie 7. Ciekawostką jest fakt, iż  w skład zarządu mogą także wchodzić mieszkańcy, którzy nie zostali wybrani radnymi.
Od 2010 roku wybory do Rad Osiedli w Łodzi odbywają się równolegle z wyborami do Rady Miejskiej oraz Sejmiku Województwa, co nie tylko podnosi prestiż tych wyborów, ale i pozwala na znaczne zwiększenie frekwencji.

Jednostki pomocnicze miasta to najniższy poziom samorządu  w Mieście, a ich tożsamość została określona w Ustawie o Samorządzie. Forma oraz tematyka działalności w statucie miasta Łodzi, który można znaleźć m.in. na BIPie.

 

Po reformie systemu rad osiedli w III kadencji Rady Miejskiej W Łodzi działa ich aż 36.

Radnych wybieramy na czteroletnie kadencje w powszechnych wyborach. Ostatnie miały miejsce w Łodzi na koniec listopada 2010 roku, gdzie odbywały się równolegle do samorządowych. W zależności od wielkości i liczby mieszkańców danego osiedla wybieranych jest 15 (np. Rada Osiedla Wiskitno) lub 21 radnych (np. Rada Osiedla Ruda) w organizowanych wyborach.
Z założenia administracyjne osiedla miały być w dużym uproszczeniu  gminami w okrojonej formie. Obecnie ich rola skupia się jednak przede wszystkim na opiniowaniu działań miasta i prowadzeniu konsultacji społecznych.

 

Możemy wyróżnić dwa organy Jednostki pomocniej Miasta, czyli Radę Osiedla – organ uchwałodawczy, a także organ wykonawczy, czyli Zarząd Osiedla. Osiedlowi Radni wybierają spośród siebie : Przewodniczącego, jego zastępcę oraz członków zarządu w liczbie od 3 do maksymalnie 7. Ciekawostką jest fakt, iż  w skład zarządu mogą także wchodzić mieszkańcy, którzy nie zostali wybrani radnymi.

Od 2010 roku wybory do Rad Osiedli w Łodzi odbywają się równolegle z wyborami do Rady Miejskiej oraz Sejmiku Województwa, co nie tylko podnosi prestiż tych wyborów, ale i pozwala na znaczne zwiększenie frekwencji.

Największym osiedlem pod względem liczby mieszkańców w Łodzi jest Osiedle Chojny-Dąbrowa.

Brak komentarzy.

Brak trackbacków.