Łódź Fabryczna to dworzec kolejowy i stacja czołowa w Łodzi na linii do Koluszek, powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 r. Według klasyfikacji PKP, przed zamknięciem ze względu na przebudowę, miał kategorię B. Znajduje się w centrum Łodzi.

15 października 2011 roku dworzec został zamknięty w związku z przebudową na stację podziemną. Pociągi od strony Koluszek kończą trasę na stacjach Łódź Widzew oraz Łódź Kaliska. Prace potrwają do 2015 roku.

 

Dworzec Łódź Fabryczna :

Status: Nieczynny

Powód Zamknięcia : Przebudowa Dworca

Data otwarcia dworca : 1865 r.

Data tymczasowego zamknięcia dworca 16 października 2011 r.

Data otwarcia dworca 2015 r.

 

 

Historia Dworca Fabryczna


Budowę linii kolejowej Fabryczno-Łódzkiej, łączącej miasto z Koluszkami, a tym samym z wybudowaną w 1848 roku Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską, rozpoczęto 1 września 1865 roku (zgodnie z zezwoleniem cara Aleksandra II z lipca 1865). Szyny zaczęto układać równocześnie od Łodzi i od Koluszek. 18 listopada 1865 roku uruchomiono przewóz towarów. Przewozy pasażerskie zostały zainaugurowane 1 czerwca 1866 roku.

 

 

Początkowo tory kolejowe sięgały dalej na zachód niż w chwili obecnej – dochodziły prawie do ul. H. Sienkiewicza (d. Mikołajewskiej, d. Dzikiej), obsługa pasażerów odbywała się w tymczasowym dworcu umiejscowionym przy ul. Krótkiej (w miejscu gdzie obecnie znajduje się Łódzki Dom Kultury). W 1868 roku wybudowano nowy budynek dworca (według projektu warszawskiego architekta Adolfa Schimmelpfenniga), który 1930 roku został przebudowany i istniał do czerwca 2012 roku. Budowa dworca Łódź Fabryczna była początkiem tworzenia łódzkiej kolei obwodowej.

 

Harmonogram przebudowy Dworca Fabryczna


Planowany harmonogram budowy nowego dworca kolejowego :

 

 • 18 sierpnia 2011: podpisanie umowy
 • 16 października 2011: zamknięcie dworca
 • 27 października 2011: przejęcie całego placu budowy
 • 1 stycznia 2012 – 30 czerwca 2012: wyburzanie starych zabudowań i porządkowanie terenu
 • 31 sierpnia 2011 – 31 stycznia 2012: zakończenie prac nad koncepcją
 • 1 lutego 2012 – 16 listopada 2012: projekt budowlany
 • 24 lutego 2012 – 18 listopada 2014: projekt wykonawczy
 • 1 listopada 2011 – 27 lutego 2015: roboty budowlane
 • 13 lipca 2012-26 sierpnia 2014: wykop13 września 2012 rozpoczęto wykop
 • 10 kwietnia 2012 – 5 listopada 2014: drogi dojazdowe – ul. Składowa, Nowowęglowa pomiędzy ul. Kilińskiego i projektowaną ul. Nowotargową
 • 15 października 2012 – 25 sierpnia 2014: linia tramwajowa wzdłuż ul. Składowej i Nowowęglowej
 • 25 sierpnia 2014 – 31 października 2014: przystanki autobusowe – ul. Nowowęglowa
 • 1 listopada 2011 – 23 października 2014: wschodnia i zachodnia głowica dworca wraz z podłączeniami komunikacji pieszej i jezdnej
 • 5 stycznia 2015 – 27 lutego 2015: próby techniczne i odbiory
 • 2015: otwarcie dworca